ما که در دفتر فراق نامه و منابر غضبان به منبر می رفتیم گاهی همچنانکه گفتیم به وبلاگی انتقال کردیم و آن وبلاگ را چندبار تازه کردیم و اکنون منبر را درهمان وبلاگ می رویم و توان نداریم به تلگرام حتی برویم تلگرام را چندی است ساختیم و دستور ساختش را دادیم و نصب کردیم و مجبور شدیم حذفش کنیم و منبرمان روی آن زیاد امکانش نشد گرچه منبر در آن رسا تر راحت تر و به هر طرف چرخان تر است ولی واتساپ را نیز روزی نصب کردیم ولی جز یک پیام چیزی هنوز منبر نرفته و حذف کرده ایم امید است منبرهای دیگری را که دیگران می روند در تلگرام و واتساپ و غیره لااقل بفهمیم و برویم و ببینیم . این امید زیادی نیست که همه از منبرهایشان را به واتساپ و تصویری و غیره می روند . گرچه من چشمم آب نمی خورد این ور سال بتوانیم با واتساپ و تلگرام و غیره منبر کنیم . اکنون حتی ون و اعضای فراکسیون های مذهبی نیز منبر واتساپی  دارند ما هنوز در منابر غضبان منبر می رویم که کسر شان است!


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها


نمونه سوالات رایگان درودگری درجه با جواب1 Matt من آدم بدی هستم Copper sulfate پَستو مدرسه شاد ،با نشاط و جذاب Moses وبلاگ اختصاصی محمدحسین صابری آموزشی Welcome To AsiaFun | پایگاه تفریحی اسیا فان