ماشین لکسوس بجاست

و هفت منزل 

در وادی خود

به هفت منزل

گرفتار است

هفت منزل

ریمل و روشنی

روتوش

 درمانگاه

ماندگار است

تراشکاری

و تعمیر گاه

به راه است

چون آمد

دو قدم

مانده به روتوش و سرمه و طمطراق .

و  آن مرد ن و منکر گفت :

بنگا ههای شراب و بنگاه های تجرعات

پیاپی هست

خدا دیگر چه دیدی

بعید نیست که

همه وعده ها و شعارهای خویش عملی سازیم

که اسباب آلات خوان و مدل آرسگان

مهیا بود.

آلات خوان و رالی ماشین و

چیزی در آن پدید آوریم

 

همه فرشته ها و خازن جنت

لاکتاب بودند و  علم ازل می دانستند

و خازن جهنم باز بهتر بود و

خازن در ساختن

سفره های شراب و آتش و خان

مشکل داشتند.

چند چیز مغایرت داشت

 و خازن بهشت بر خازن

جهنم گماشتند

تا آنان را از شراب کاری

و شراب خواری تمام

نسیان و فراموشکاری ایجاد نمایند

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها


pezhoohesh محمد حسام کوچولو و نيكو خانوم شيطون ازدواج شرعی و موقت عفت | پسَـری‌ آرام‌ از دیـار کلهُـر | فروش بی سیم شرکت آوا ارتباط سازان هر چی که بخوای عمده فروشان ایرانی شعر سپید سپید زنان آگاه اوج